Welcome to

Heritage Estates

brochure
11000 Southwest 168th Street, Miami, FL, USA
Single Family

Alcatraz

$399,990
2,271 ft2
4
3
2
Single Family

Bronx

$414,990
2,658 ft2
4
3.5
2
Single Family

Cape Cod

$424,990
2,918 ft2
4
3
2
Single Family

Deerfield

$439,990
2,968 ft2
4
3
2
Single Family

Ellis

$479,990
3,814 ft2
5
4
2

Model's on Heritage Estates

Single Family

Alcatraz

$399,990
2,271 ft2
4
3
2
Single Family

Bronx

$414,990
2,658 ft2
4
3.5
2
Single Family

Cape Cod

$424,990
2,918 ft2
4
3
2
Single Family

Deerfield

$439,990
2,968 ft2
4
3
2
Single Family

Ellis

$479,990
3,814 ft2
5
4
2
Brand Name